Forretningsskik

Vores hverdag bærer præg af, at vi har ’Business at mind and People at heart’ og derfor klare holdninger til, hvordan vi driver en sund forretning. Læs mere om vores principper, værdier og standarder

Vores værdier

”Vores tre værdier, handlekraft, helhedssyn og åbenhed er fundamentale for vores virksomhedskultur og måde at italesætte vores forretningsetik på. Handlekraft betyder, at vi træffer nødvendige beslutninger for at opnå vores mål. Vi ønsker at vores medarbejdere har modet og kan mærke en rygdækning fra ledelsen, som giver dem friheden til at handle. Helhedssyn er vigtig, da vi ser på virksomheden som en helhed, hvor alle kan bidrage positivt. Vi har behov for alle, og i samarbejdet på tværs af afdelinger fordeler vi roller og ansvar. Denne tankegang er også hvad vores værdi om åbenhed går ud på. Vi tror på, at der er værdi i at dele information med hinanden, og prestige findes ikke i at holde viden for sig selv, men hellere dele den så alle kan have glæde af den. Vi stræber derfor efter at være transparente, både med hinanden og vores kunder.”

- Citat Pernille Bang-Löwgren

Sundhed

Schulstad er en 24/7-virksomhed. Det betyder, at en stor del af vores medarbejdere arbejder om natten. Det er derfor vigtigt for os at have fokus på de helbredsmæssige udfordringer, det kan medføre. Fremadrettet bliver det obligatorisk for vores natarbejdere at deltage i en helbredssamtale hvert andet år, så vi kan sikre, at de trives i jobbet. Øvrige medarbejdere tilbydes helbredssamtaler hvert andet år, da det er vigtigt, at alle vores medarbejdere trives både fysisk og mentalt på jobbet, uanset hvilken stilling de har.”

- Citat Helle Rasmussen, HR-Director

Vi tager vores ansvar alvorligt

For at sikre god forretningsskik, følger Schulstad Lantmännen’s Code of Conduct, der indeholder overordnede retningslinjer for virksomhedens opførsel. Retningslinjerne er baseret på FN’s Global Compatc’s 10 principper for menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og anti-korruption.

Code of conduct

Vores to bagerier i Pandrup og Avedøre har begge opretholdt deres mangeårige BRC-certificeringer og opnået en score på AA. Vores dedikerede forsknings- og innovationsaktiviteter sikrer en høj grad af ekspertise, der gør os konkurrence-dygtige på markedet og fortsætter vores engagement i at opretholde de højeste standarder for fødevaresikkerhed og kvalitet.

Fødevaresikkerhed